Keep it simple!

DigiShop

  

Confidentialitate

Datele cu caracter personal NU vor fi dezvaluite fara consimtamântul dumneavoastra decat în caz de litigii/dispute care intra sub incindenta legii si atunci numai in baza unui mandat judecatoresc, respectiv conform Legii, catre institutiile abilitate.
De asemenea datele dumneavoastra personale NU vor fi folosite in scop comercial si NU vor fi divulgate catre terti in scopuri publicitare/comerciale.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2000, clientii nostri au urmatoarele drepturi,:
1) Dreptul la informare (art.12)
2) Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
3) Dreptul la interventie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si în mod gratuit, urmatoarele: a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale; b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime; c) notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).
4) Dreptul la opozitie (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.
5) Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) - dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost încalcate.
6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).